Scherzinger 3050-045-B-DM-25-6-Exe Titanium Gear Pumps 3050

Scherzinger, 3050-045-B-DM-25-6-Exe, Scherzinger 3050-045-B-DM-25-6-Exe
To get an offer now: info@allinstock.net
Product number 3050-045-B-DM-25-6-Exe Titanium Gear Pumps 3050
Producer Scherzinger

Description: 3050-045-B-DM-25-6-Exe Titanium Gear Pumps 3050 ( Scherzinger )

Scherzinger 3050-045-B-DM-25-6-Exe Titanium Gear Pumps 3050Product Name: Scherzinger 3050-045-B-DM-25-6-Exe Titanium Gear Pumps 3050
Product Brand: Scherzinger
Product Code: 3050-045-B-DM-25-6-Exe Titanium Gear Pumps 3050
Product Artikel: Scherzinger 3050-045-B-DM-25-6-Exe Titanium Gear Pumps 3050
Possible material combinationsCasings & shaftsGear wheelsSlide bearingsSealsTitaniumPEEK mod.PEEK HTPTFE mod.PPS mod.PEEK mod.PTFE mod.PPS mod.SSiC / Cr2O3SSiC / Al2O3PTFEFKMFFKMEPDM

Other Recommended Products Scherzinger